nieuws

23 mei 2017, 10:10

Sancties voor studentenverenigingen na fout bij ontgroening

Sancties voor studentenverenigingen na fout bij ontgroening

De besturen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool kunnen studentenverenigingen sancties opleggen als ze bij ontgroeningen in de fout gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een nieuwe gedragscode die maandag is vastgesteld door beide onderwijsinstellingen. Ook een speciale Adviescommissie Introductietijden (ACI) kan ingrijpen bij ontgroeningen die te ver gaan.

Bestuur zelf verantwoordelijk
In de gedragscode staat onder andere dat de besturen van de studentenverenigingen nu volledig verantwoordelijk zijn voor het beleid, de organisatie en de uitvoering van de introductietijd.

Ook valt er te lezen dat de bestuurscolleges van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit nu zelf aangifte of een melding kan doen bij de politie bij een strafbaar feit of het vermoeden daartoe. Tot dusver konden alleen leden zelf aangifte doen.

Sancties
Bij ongeregeldheden kunnen de scholen nu zelf sancties opleggen. De straffen variëren van het inhouden van de bestuursbeurs en subsidies tot het schorsen van bestuursleden en zelfs het verbreken van de officiële relatie tussen de onderwijsinstelling en de vereniging.

Zwijgplicht
Tot slot is er ook een einde gemaakt aan de zwijgplicht, die bijvoorbeeld Vindicat aan z’n leden oplegde op straffe van een boete van 25.000 euro. Zo’n zwijgplicht is nu verboden.

De regels, die het volgende studiejaar ingaan, zijn aangescherpt omdat er de laatste jaren meerdere incidenten waren tijdens ontgroeningen van onder andere Vindicat en Albertus Magnus. Zo liep vorig jaar een student hersenoedeem op toen bij zijn ontgroening iemand op z’n hoofd ging staan.