nieuws

29 jan 2018, 16:04

RUG zet nu ook zelf streep door plannen voor Chinese campus in Yantai

RUG zet nu ook zelf streep door plannen voor Chinese campus in Yantai

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft maandag definitief een streep gezet door de plannen voor een vestiging van de RUG in het Chinese Yantai. Maandag liet een meerderheid van de Universiteitsraad ook al weten dat ze de plannen definitief niet steunden. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Collegevoorzitter Sibrand Poppema laat weten dat vanwege onvoldoende draagvlak de aanvraag voor een campus in Yantai niet wordt ingediend bij het Ministerie van Onderwijs. "Het CVB betreurt dit." 

Volgens de RUG wordt afgezien van het aanbieden van volledige opleidingen onder verantwoordelijkheid van de RUG. Wel wordt nog gekeken of een andere samenwerking met Yantai mogelijk is. 

Maandag bleek al dat een meerderheid van de Universiteitsraad tegen het plan was. De Personeelsfractie, Lijst Calimero en DAG brachten naar buiten tegen het plan te gaan stemmen. Samen bezetten ze 16 van de 24 zetels. De partijen vreesden dat de academische onafhankelijkheid in het gedrang zou komen, omdat er een functionaris van de Communistische Partij zou worden aangesteld. 

De campus kon er alleen komen als de Universiteitsraad zich achter de plannen van de RUG had geschaard.