nieuws

06 okt 2017, 11:11

RUG wil kleine dependance in Franeker

RUG wil kleine dependance in Franeker

De Rijksuniversiteit Groningen wil in 2018 een kleine dependance gaan openen in het Friese stadje Franeker. Donderdagavond werd daarom een intentieverklaring getekend door de RUG en de gemeente. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De RUG-vestiging wordt onderdeel van Campus Fryslân van de RUG.

In Franeker kunnen straks zo’n tachtig studenten colleges gaan volgen in het 500 jaar oude Botniastins in het centrum van Franeker. Er komen lessen over thema’s als astronomie, rechten, psychiatrie, kunst en duurzame landbouw.

In 1585 was Franeker de tweede stad boven de grote rivieren met een universiteit. Leiden ging de Friezen toen nog voor. In 1811 verdween de universiteit in Franeker. Wel wordt de Martinikerk in het stadje af en toe gebruikt voor het verdedigen van proefschriften.