nieuws

08 mei 2019, 11:11

RUG gaat pesten en intimideren van mannen en vrouwen aanpakken

RUG gaat pesten en intimideren van mannen en vrouwen aanpakken

De Rijksuniversiteit Groningen gaat het pesten en intimideren van medewerkers aanpakken en wil daarbij een zwijgcultuur (‘doodzwijgen’) doorbreken. Dat betekent dat medewerkers gaan leren om er iets van de zeggen wanneer ze zaken zien- ook bij anderen -  die niet door de beugel kunnen, en dus niet wegkijken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Pesten is onaanvaardbaar’, zo zegt vertrouwenspersoon Marjolein Renker woensdag in een interview met de papieren editie van het Dagblad van het Noorden.

 

Renker is een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die sinds december 2017 in dienst is bij de RUG. Ze is betrokken bij maatregelen van de RUG om intimidatie van her personneel tegen te gaan, evenals ongelijke behandeling, pesten, stalken, seksuele intimidatie of discriminatie.

 

Eén van de middelen om dit tegen te gaan is het trainen van personeel in het leren omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer.

 

Volgens mevrouw Renker is het in feite al te laat wanneer mensen bij haar komen om te klagen en misstanden te melden. Daarom moet het personeel worden getraind in hoe om  in een zo vroeg mogelijk stadium om te gaan met ongewenst gedrag. In elk geval moet het  ongewenste gedrag niet worden doodgezwegen, maar altijd worden aangekaart, liefst meteen al op de werkvloer,

 

De RUG heeft ter bestrijding van dit ongewenste gedrag een training georganiseerd, is er deze week een symposium, wordt er gewerkt aan een integriteitsprogramma en wordt er gewerkt aan een ‘zero tolerance statement’, aldus het artikel in het Dagblad van het Noorden.

==

Foto en meer informatie: www.pestenopdewerkvloer.nl