nieuws

12 sep 2017, 10:10

RUG en Hanze stoppen bestuursbeurs Vindicat

RUG en Hanze stoppen bestuursbeurs Vindicat

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool schorten de uitbetaling van de bestuursbeurzen aan Vindicat voor een jaar op. Aanleiding is onder andere  het incident in de Sushi Mall afgelopen weekend, waar een etentje van Vindicat-studenten compleet uit de hand gelopen zou zijn. Volgens de RUG en Hanze strookt het incident niet met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De RUG en Hanze hebben daarom besloten de bestuursbeurzen voor dit studiejaar op te schorten. Dat betekent dat de bestuursleden een bedrag van 444 euro per maand mislopen, waarbij het in totaal om 2.665 euro gaat.

Aan het eind van het studiejaar wordt beoordeeld of de huidige bestuursleden van Vindicat aanspraak kunnen maken op een financiële tegemoetkoming. Dat kan alleen als er zich geen nieuwe incidenten voordoen. Ook de uitkomsten van het feitenonderzoek naar de voorvallen van afgelopen week tellen hierin zwaar mee.

Als Vindicat in augustus volgend jaar niet voldoet aan enkele strikte voorwaarden wordt de accreditatie niet verlengd. Dit zou kunnen betekenen dat de vereniging definitief wordt uitgesloten van financiële ondersteuning.