nieuws

24 jan 2018, 12:12

Rijksuniversiteit Groningen onder vuur: “marktdenken overheerst”

Rijksuniversiteit Groningen onder vuur: “marktdenken overheerst”

De Rijksuniversiteit Groningen is onder vuur gekomen nadat een medewerker vorige week met onmiddellijke ingang ontslag had genomen. Volgens deze medewerker, Eelco Runia, is er te weinig aandacht voor kwaliteit, en te veel voor het zoveel mogelijk aantrekken van (internationale) studenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eelco Runia maakte zijn ontslag bekend middels een ingezonden artikel in NRC Handelsblad. Volgens hem was het niet langer mogelijk om aan de RUG te werken ‘’omdat er te veel aandacht is voor marktdenken, verengelsing en internationalisering’.

 

Zijn brief baarde veel opzien. In het Dagblad van het Noorden meldt student Jasper Been van de studentenbeweging DAG dat er door de universiteit momenteel een ‘spreekverbod’ zou zijn ingesteld over het ontslag, en dat andere medewerkers niet mogen reageren.

 

Wel wordt medewerkers, die worden benaderd voor een reactie, gevraagd om door te verwijzen naar de afdeling communicatie van de RUG.

 

Volgens Jasper Been is het zeer lastig om discussies te voeren aan de RUG. ‘Je kunt overal over meepraten, maar de meeste besluiten zijn al lang genomen. Een echt debat vindt op de universiteit nooit plaats’, zo zegt hij vandaag in het Dagblad van het Noorden.

 

Overigens is de Rijksuniversiteit Groningen er de afgelopen jaren wel in geslaagd om veel buitenlandse studenten te trekken. Dat beleid werd mede ingezet omdat er in Nederland geen groei meer is van het aantal studenten, en voor de komende jaren zelfs een daling wordt voorzien van studenten uit Nederland.