nieuws

13 dec 2001, 00:12

Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool bieden asielzoekers cursussen aan

De Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen gaan asielzoekers samen cursussen aanbieden. Volgens beide instellingen is uit onderzoek gebleken dat een kwart van de asielzoekers in de provincie Groningen hoog is opgeleid. Voor hen is het aantrekkelijk en zinvoller om een cursus te volgen en zich verder te ontwikkelen dan om ‘bezig gehouden te worden’, menen beide onderwijsinstellingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens woordvoerder J. van Boetzelaer van de RUG gaat het om korte cursussen, onder meer op het gebied van de informatie- en communicatie technologie (ICT). Ze kunnen daar wat aan hebben wanneer ze toestemming krijgen om in Nederland te blijven, maar ook wanneer ze zouden moeten terugkeren naar het land van herkomst. Volgens RUG en Hanzehogeschool gaat het uitsluitend om kortere cursussen omdat asielzoekers in het algemeen slechts een jaar in een asielzoekerscentrum verblijven.
De twee onderwijsinstellingen willen de asielzoekers ook gebruik laten maken van voorzieningen als het Studium Generale, Universiteitsbibliotheek of de bestaande talencursussen. ‘Onze kerntaak als universiteit is het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. Maar daarnaast vinden we dat wij ook een maatschappelijke taak hebben. En daarbij hoort dat wij asielzoekers die zich op hun toekomst willen voorbereiden daarbij willen helpen, voorzover dat mogelijk is’, zegt Boetzelaar.
Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool zeggen dat het juridisch geen probleem is om asielzoekers cursussen aan te bieden. ‘Het gaat om korte cursussen waarbij we geen enkele valse verwachting willen wekken over hun toekomstige status. Bovendien zijn ze bestemd voor hoger opgeleiden die we vrij gemakkelijk kunnen laten aanschuiven bij onderwijs dat we toch al aanbieden’. Al overweegt de universiteit ook voor asielzoekers aparte cursussen te organiseren. Daarvoor is in elk geval Europees subsidiegeld beschikbaar.