nieuws

21 feb 2001, 00:12

Referendumvoorzitter: ,,Tegenstanders Grote Markt-plannen ronselen volmachtstemmen’’

Tegenstanders van de grote renovatieplannen voor de Groningse Grote Markt maken zich schuldig aan het ronselen van volmachten voor het referendum dat woensdag wordt gehouden. Dit heeft prof. mr. D. Elzinga, voorzitter van de onafhankelijke referendumcommissie, dinsdagmiddag bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,We hebben een aantal telefoontjes gehad waarin wordt geklaagd dat mensen huis-aan-huis volmachten ophalen’’, meldt Elzinga. Iedere kiezer mag twee stemmen per volmacht uitbrengen. ,,Met name bij studenten en bejaarden wordt gepolst of ze hun oproepkaarten willen afgeven.’’ Het geven van informatie over het gebruiken van de volmachtstem is niet verboden, het stelselmatig inzamelen van de stembiljetten wel.
Elzinga heeft echter nog geen bewijzen dat het in Groningen stelselmatig gebeurd. ,,Het is überhaupt heel moeilijk te bewijzen wanneer dat gebeurt’’, erkent de hoogleraar. Het op grote schaal ronselen van stemmen is bij wet verboden, op straffe van boetes of zelfs vrijheidsberoving.
De referendumcommissie heeft inmiddels contact gehad met de betreffende groeperingen en hen nogmaals gewezen op het clandestiene karakter van het stelselmatig verzamelen van de stembiljetten. Pas na de verkiezing kan worden geconstateerd of er opvallend veel volmachtstemmen zijn uitgebracht. In dat geval zal de referendumcommissie een onderzoek instellen en indien nodig het Openbaar Ministerie inschakelen.
Volgens woordvoerder Judith Nieboer van het CGGM maakt het comité zich absoluut niet schuldig aan het ronselen van volmachten: ''Natuurlijk vertellen we mensen wel dat als ze zelf niet kunnen stemmen ze dat kunnen doen via buren of bekenden. Daar is het machtigen ook voor bedoeld. Zeker bij een referendum, waar het gaat om de opkomst, moeten mensen hun stem niet verloren laten gaan.''