nieuws

14 dec 2017, 10:10

Raadsleden willen Verkeerscirculatieplan 2.0 bij Eikenlaan

Er moet een ‘verkeerscirculatieplan 2.0’ komen voor de Eikenlaan. Dat moet er voor zorgen dat veel verkeer dat nu nog van die weg gebruik maakt naar de ringwegen wordt geleid. Dat moet leiden tot een drastische afname van de momenteel ‘krankzinnig’ grote omvang van het verkeer op de Eikenlaan. Dat zei gisteravond PvdA gemeenteraadslid Sebastiaan Ruddijs tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Niet alleen de fractie van de PvdA, maar ook die van GroenLinks, eveneens collegepartij, vindt dat er drastischer maatregelen genomen moeten worden om de Eikenlaan minder druk te maken. Er komen op werkdagen twaalfduizend automobilisten en achttienduizend fietsers.

 

Volgens het Dagblad van het Noorden bepleitte Ruddijs een nieuw verkeerscirculatieplan voor dit gedeelte van de stad, waarbij de verkeerssituatie in alle stadsdelen beter op elkaar wordt afgestemd. Ook volgens GroenLinks zijn drastischer maatregelen noodzakelijk sinds een proef op de kruising met het Wilgenpad om fietsers voorrang te geven moest worden afgeblazen.

 

Volgens het verslag in het Dagblad van het Noorden heeft wethouder Paul de Rook al wel een pakket maatregelen klaar liggen om de Eikenlaan veiliger te maken, maar de vraag blijft of dat voldoende is. De Rook laat uitzoeken of een aansluiting van de Iepenlaan op de Noordelijke rondweg voldoende soelaas biedt.