nieuws

15 nov 2017, 11:11

Raad van State verwijst gaswinningsbesluiten naar de prullenmand

Raad van State verwijst gaswinningsbesluiten naar de prullenmand

Het Rijk moet binnen een jaar met een nieuw gaswinningsplan voor het Groningen-veld komen. De gaswinningsbesluiten die er nu liggen, zijn volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd en kunnen daarom de prullenmand in. De winningslimiet van 21,6 kuub gas die in een eerder besluit voor vijf jaar werd vastgelegd, is nu alleen voor komend jaar geldig.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Raad van State oordeelde woensdag dat het ministerie van Economische Zaken de gaswinningsbesluiten onvoldoende heeft onderbouwd. Volgens het hoogste Nederlandse rechtsorgaan heeft voormalig minister Kamp het aardbevingsrisico, en daarmee de veiligheid van de Groningers, niet voldoende meegewogen en is ook niet goed aangetoond dat de vastgestelde limiet nodig is om de leveringszekerheid te garanderen.

 

"De minister had in ieder geval nader onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om de risico's in kaart te brengen", aldus de Raad van State die het besluit om de gaswinning voor vijf jaar vast te leggen ‘niet aanvaardbaar’ noemt.

 

De nieuwe minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, heeft nu een jaar de tijd om met een nieuw gaswinningsbesluit te komen.