nieuws

19 okt 2016, 11:11

Raad van State geeft groen licht voor aanpak van zuidelijke ringweg

Raad van State geeft groen licht voor aanpak van zuidelijke ringweg

De Raad van State heeft woensdag groen licht gegeven voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. De laatste bezwaren tegen het besluit zijn nu van tafel geveegd door de hoogste bestuursrechter. Dat betekent dat er nu ook daadwerkelijk kan worden begonnen met het uitvoeren van de plannen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verschillende partijen hadden beroep aangetekend tegen het tracébesluit van de minister, dat de bouw van de nieuwe zuidelijk ringweg moet mogelijk maken. Op basis van die bezwaren besloot de Raad van State eerder dat het plan op enkele punten moest worden aangepast. Naar de mening van de hoogste bestuursrechter heeft het ministerie nu voldaan aan deze opdracht.

Wel moet er ook in het nieuwe plan alsnog een kleine aanpassing komen. Het verleggen van de afrit bij het Hoornsediep zal tot een toename van de geluidsbelasting voor omwonenden leiden. Daarom heeft de Raad voor dat wegdeel de aanleg van ‘stiller’ asfalt verplicht.

De plannen voor de Zuidelijke Ringweg moeten de bereikbaarheid van de regio Groningen verbeteren en de verkeersveiligheid bevorderen. Een deel van de Zuidelijke Ringweg wordt verdiept aangelegd. Over het verdiepte deel komen 'deksels', waarop een nieuw groen gebied wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen.

De enorme operatie wordt uitgevoerd door de nieuwe aannemerscombinatie Herepoort. Het contract daarvoor was al getekend. De aannemers zijn ook al begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen. De combinatie bestaat uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV (Grijpskerk), Koninklijke Sjouke Dijkstra BV (Leek), Roelofs Wegenbouw BV (Den Ham) en Jansma Drachten BV.