nieuws

12 mrt 2008, 17:05

PvdA hekelt in affaire Ganzendijk vermoorde onschuld-rol van SP

De PvdA-Statenfractie in de provincie Groningen wil dat er een onderzoek komt naar de besluitvorming over Ganzendijk. De PvdA wil onderzocht hebben hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is geweest tussen de gemeente, de woningcoöperatie Acantus en de provincie. PvdA fractievoorzitter William Moorlach vindt met name dat de SP in Reiderland een dubieuze rol heeft gespeeld in de hele affaire. Zijn eigen partij de PvdA steunde in Reiderland weliswaar het voorstel Ganzendijk op te heffen, maar volgens hem is de PvdA niet de enige schuldige.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA wil weten welke betrokken bestuurders, volksvertegenwoordigers en derden op welk moment beschikten over informatie over de sloopplannen en hoe zij met de wetenschap over de sloopvoornemens hebben geacteerd.

De PvdA heeft twee redenen om dit onderzoek te verlangen. In de eerste plaats is het evident dat er in de communicatie en de besluitvorming fouten zijn gemaakt die zeer schadelijke gevolgen hebben gehad voor de inwoners van het dorp Ganzedijk. Bovendien is het imago van de gehele provincie Groningen erg geschaad. Het positieve effect van jarenlange campagnes, zoals de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’ is ernstig aangetast door de massieve publiciteit over de sloopplannen voor Ganzedijk.


In de tweede plaats is de schade voor inwoners en het imago van de provincie vergroot omdat verschillende actoren zich uiterst passief hebben getoond of de sloopplannen ten eigen bate hebben gebruikt. Zo is het opvallend dat de sloopplannen al op 11 februari, nog voordat de bewoners waren geïnformeerd, aan de leden van B & W én de raadsleden zijn gepresenteerd, maar liefst 15 dagen voordat de publiciteit op gang kwam.

Opvallend is ook dat onder meer de SP-wethouder en raadsleden met de wetenschap over de sloopplannen in het geheel niets hebben gedaan in het College van B&W. De inmiddels afgetreden PvdA-wethouder Hietbrink kreeg dagenlang de ruimte om de sloopplannen te verdedigen. De PvdA vindt het stuitend dat de SP-wethouder en SP-raadsfractie zich muisstil hebben gehouden ondertussen wel acties aan het voorbereiden waren.