nieuws

26 jan 2002, 00:12

Provincies willen miljoenen vergoeding van Essent

De provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel eisen miljoenen euro's van energiebedrijf Essent. Gedeputeerde B. Mulder van de provincie Friesland zei vrijdag namens de vier provincies dat Essent mee moet betalen aan de sanering van 35 gasfabriekterreinen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De sanering van de terreinen in de vier provincies kost in totaal 155 miljoen euro. Het Rijk betaalt eenderde van de kosten, de provincies vergoeden ook eenderde. Het resterende deel komt voor rekening van projectontwikkelaars. Deze laatste groep moet meebetalen als ze de fabrieksterreinen na de sanering willen ontwikkelen tot bedrijfs, woon- of kantoorgebieden.
,,Omdat de projectontwikkelaars vanwege de hoge kosten niet staan te popelen om de grond te saneren, vragen we meer dan eenderde van de totale kosten aan Essent. Daarmee hopen we de kosten voor de projectontwikkelaars te kunnen dekken'', zegt een woordvoerder van de provincie Friesland. Hij wil het precieze bedrag nog niet noemen, omdat de overheden nog in onderhandeling zijn.
De provincies stellen Essent aansprakelijk omdat het energiebedrijf nog eigenaar is van sommige terreinen. Daarnaast vindt het ministerie van VROM dat Essent, als elektriciteitsproducent, een morele verplichting heeft als opvolger van de voormalige gasfabrieken. De provinciale besturen hebben Essent tot eind februari de tijd gegeven om te reageren op de claim.