nieuws

06 dec 2001, 00:12

Provincie wil van start Giro grootschalig cultureel evenement maken

De provincie Groningen heeft een miljoen gulden uitgetrokken voor het organiseren van tal van culturele evenementen rond de start van de Giro d’Italia in mei volgend jaar in Groningen. Eerder al trok de provincie een miljoen gulden uit om het evenement organisatorisch naar Groningen te halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het college van Gedeputeerde Staten vormt de start van het evenement een uitgelezen kans om ook op cultureel gebied flink uit te pakken. Enerzijds verhoogt dat de aantrekkelijkheid van het evenement zelf, maar anderzijds biedt het ook een ongekende mogelijkheid voor Groningse culturele instellingen om zich aan een groot televisiepubliek en aan de verwachte toeristen en toeschouwers te presenteren, aldus gedeputeerde M. de Meijer (PvdA).
De helft van het bedrag, 500.000 gulden, is bestemd voor het ‘Festival di Gironingen’, waarbij rond de start tal van evenementen in Groningen worden georganiseerd. De provincie denkt daarbij aan een groots opgezette avond in het Verbindingskanaal, bij het Groninger Museum, waaraan wordt meegewerkt door het Noord Nederlands Orkest en het dansgezelschap Galili Dance. Bovendien worden beroemde Italiaanse en Nederlandse zangers verwacht bij dit concert.
De andere helft van het bedrag is bestemd voor de VVV en het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme om het cultuurtoerisme in Groningen te versterken. Daarbij wordt gedacht aan het ontwikkelen van speciale toeristische evenementen rond de start van de Giro. De Giro volgens de provincie ook een unieke kans om het publiek te wijzen op de toeristische mogelijkheden van Groningen. De te ontwikkelen arrangementen moeten wel langer blijven bestaan dan de duur van het ‘festival di Gironingen’.