nieuws

20 dec 2016, 14:02

Provincie veroordeelt Haren tot fusie met Groningen en Ten Boer

Provincie veroordeelt Haren tot fusie met Groningen en Ten Boer

De provincie Groningen wil definitief dat Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer. Dat is dinsdag door gedeputeerde Patrick Brouns bekend gemaakt op het Provinciehuis. De provincie had eerder al laten weten dat ze tegen zelfstandigheid van het Groningse dorp waren. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tegen het provinciale plannen werden 1.127 zienswijzen ingediend, waarvan er 950 uit Haren kwamen. Zo’n zestig procent daarvan was negatief over de voorgestelde fusie. Het ging vooral om inwoners van Haren die vinden dat er geen draagvlak is voor een fusie.

Ondanks de zienswijzen, zet het provinciebestuur de fusie wel door. Hun grootste argument is dat Haren financieel niet krachtig genoeg is om op eigen benen te staan. Het advies moet echter nog wel worden goedgekeurd door de Provinciale Staten. Uiteindelijk besluiten de Tweede en Eerste Kamer over de fusieplannen.

De provincie maakte verder wel bekend dat ambtenaren die bij Haren en Ten Boer in vaste dienst zijn op 1 februari volgend jaar ook bij de nieuwe fusiegemeente aan de slag kunnen. De gemeente Haren wil vooralsnog niet meewerken aan het herindelingsproces dat nu op gang komt.