nieuws

07 dec 2001, 00:12

Provincie Groningen ‘zelf nalatig’ bij subsidiefraude Groningen Seaports

De provincie Groningen is medeverantwoordelijk voor mogelijke onregelmatigheden rond subsidies bij het havenschap Groningen Seaports. Het wordt dan ook hoog tijd dat de rol van de provincie Groningen bij het verstrekken van subsidies aan Groningen Seaports wordt onderzocht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat zegt wethouder J. Harms (CDA) van Delfzijl in reactie op perikelen rond mogelijk gesjoemel met subsdidie-aanvragen door Groningen Seaports. Dit havenschap schorste in november een manager omdat hij er van verdacht wordt bij de provincie Groningen subsidie te hebben gevraagd voor werkzaamheden aan een buitendijks industrieterrein in de Eemshaven. Daarbij verzuimde hij echter te vermelden dat voor de betreffende werkzaamheden door het ministerie van Economische Zaken al een subsidie van 4,4 miljoen gulden verstrekt was. Uit een accountantonderzoek is bovendien gebleken dat de betreffende manager door de eigen accountant was gewaarschuwd voor het gevaar van dubbeldeclaratie. Bij de manager was er op aangedrongen melding te maken van de eerdere subsidie-verstrekking door het ministerie van economische zaken, maar dat heeft hij niet gedaan.
De provincie Groningen heeft deze week aangedrongen op een nader onderzoek door de directie van Groningen Seaports naar de gang van zaken. Maar volgens wethouder Harms (financiën) van Delfzijl moet dat onderzoek nu ook worden uitgebreid naar de provincie Groningen zelf, omdat de provincie de coördinatie had voor de subsidie-aanvragen. Eerder al liet de geschorste manager weten weliswaar verzuimd te hebben melding te maken van de eerdere bijdrage door het ministerie van economische zaken, maar volgens hem werden beide aanvragen door dezelfde ambtenaar van de provincie Groningen afgehandeld.