nieuws

24 jan 2002, 00:12

Provincie Groningen beschermt zeldzame Kwartelkoning

De provincie Groningen heeft geld beschikbaar gesteld voor de bescherming van een bijzondere en zeldzame vogelsoort, die af en t9oe nog in het oosten van de provincie is te zien: de kwartelkoning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Behalve voor de kwartelkoning is er dit jaar ook extra geld van de provincie Groningen beschikbaar voor de Grauwe kiekendief en voor de steenuil. Een en ander staat in het Uitvoeringsprogramma Soortenbeleid dat door gedeputeerde Rita Jansen (PvdA) is gepresenteerd. Niet alleen vogelsoorten krijgen dit jaar extra bescherming. Uit het programma blijkt ook dat er speciale beschermingsmaatregelen komen voor vlinders en libellen, vleermuizen en akkerkruiden. Met de maatregelen is een bedrag van 108.000 euro gemoeid.