nieuws

18 okt 2017, 11:11

Provincie en gemeente debatteren over herindeling

Provincie en gemeente debatteren over herindeling

Zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten debatteren woensdagmiddag over de voorgenomen herindeling van de gemeente Groningen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om 14.00 uur is er een extra Statenvergadering over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.

Voor de raadsvergadering van de gemeente van woensdagmiddag is namens alle fracties een interpellatiedebat aangevraagd.

De provincie koerste steeds aan op een zogeheten lichte herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren. Dan zouden Ten Boer en Haren bij Groningen komen. Maar in het wetsvoorstel over de herindeling is sprake van een reguliere herindeling. Dat betekent dat alle drie huidige gemeenten worden opgeheven om één gemeente te vormen. Een reguliere herindeling betekent administratief meer werk.

De fracties willen van het college onder meer weten wat de gevolgen zijn van een reguliere herindeling, zoals is voorgesteld in het wetsvoorstel van het kabinet, in plaats van een lichte variant. Verder willen de fracties dat het college er bij de Tweede en Eerste Kamer op aandringt om snel een besluit over de herindeling te nemen zodat er duidelijkheid komt.

De raadsvergadering is hier te volgen en de extra Statenvergadering hier.