nieuws

14 mrt 2019, 16:04

Profielschets nieuwe burgemeester: een echte doorzetter

Profielschets nieuwe burgemeester: een echte doorzetter

Wat voor soort burgemeester moet de opvolger van Peter den Oudsten zijn? Zij/hij moet tussen de mensen staan, heeft ruime bestuurlijke ervaring en natuurlijk overwicht en is een energieke doorzetter. Dat staat in de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de concept-profielschets vastgesteld. De officiële profielschets wordt volgende week woensdag vastgesteld. Daarna begint de sollicitatieprocedure.

Inwonersraadpleging

In de profielschets staan de vaardigheden en eigenschappen die de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen moet bezitten. Inwoners van Groningen mochten via een inwonersraadpleging meedenken over de concept-profielschets. Tientallen inwoners hebben via de gemeentelijke website, social media, mail of per brief op de concept-profielschets gereageerd.

Volgens de vertrouwenscommissie konden de inwoners zich over het algemeen goed vinden in het geschetste profiel. “De reacties kunnen dan ook vooral als ondersteuning van de concept-profielschets worden beschouwd”, aldus de commissie. Ze hebben geleid tot een enkele aanpassing en aanvulling op de tekst van de concept-profielschets. Wat opviel is dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. Volgens de vertrouwenscommissie is dat geen aanleiding het gebruik van ‘zij/hij’ in de tekst aan te passen.

Vacature

Als de gemeenteraad de definitieve profielschets op 20 maart heeft vastgesteld, stelt de minister van Binnenlandse Zaken de vacature voor de nieuwe burgemeester open. Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie met twee geschikte kandidaten met een advies over haar voorkeur. Het streven is dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt.

Dat advies bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering. In deze vergadering stelt de raad officieel vast welke twee namen bij de minister worden voorgedragen. De naam die bovenaan staat, heeft de voorkeur van de raad. De tweede naam wordt niet bekendgemaakt.