nieuws

03 jan 2002, 00:12

'Prins Claus en Máxima' nemen Groningen op de korrel

‘Prins Claus en Máxima’ hebben Groningen tijdens de jaarwisseling op de korrel genomen. Dat is de opmerkelijke kop boven een artikel vandaag in het Groninger Dagblad Stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarin wordt verslag gedaan van het feit dat Thomasvaer en Pieternel weer zijn teruggekeerd in Groningen. Dit tweetal drijft jaarlijks op rijm de spot met actuele gebeurtenissen. Groningen had die traditie jaren geleden afgeschaft, maar sinds 1 januari doet Groningen ook weer mee met die traditie.
Tijdens de Nieuwsjaarsreceptie van de gemeente Groningen stonden er in de Oosterpoort namelijk weer een Thomasvaer en Pieternel op de planken. Zij werden gespeeld door Jordy Wensing en Odette Grijpma. Zij spelen ook de rollen van Prins Claus en Máxima in de musical Máxima, die studentenvereniging Albertus Magnus komend jaar op de planken brengt.
Tijdens hun rijm-verhaal bracht het tweetal belangrijke stad-Groningse gebeurtenissen van het afgelopen jaar in herinnering. Zoals de onderbroeken voor de ramen van het Stadhuis en de verwoede pogingen om een schouwburg aan de Grote Markt te realiseren. Het tweetal blijkt ook goed op de hoogte van de politieke situatie in Groningen en van de rivaliteit tussen burgemeester Wallage en Commissaris der Koningin Alders. Dat bleek – volgens het Groninger Dagblad Stad – uit de volgende dialoog: ,,Wallage en de Zuiderzeelijn? Maar daar loopt Alders toch voorop?'' ,,Ja, daar zit hem juist de pijn.''