nieuws

20 dec 2001, 00:12

Politie Groningen wil meer compensatie asieltaken

Burgemeester Jacques Wallage gaat als korpsbeheerder van de regiopolitie Groningen in beroep tegen de compensatieregeling voor asieltaken, zoals minister De Vries van binnenlandse zaken die heeft opgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorig jaar werd een nieuwe compensatieregeling van kracht die voor de Groningse politie twee miljoen gulden nadeliger uitvalt vergeleken met de oude regeling. De Vries beloofde compensatie hiervoor, maar Wallage is het niet eens met de manier waarop dat gebeurt. Volgens hem bestaat een deel van de compensatie uit gelden waar de Groningse politie toch al recht op had. De minister wees zijn bezwaren van de hand. Tegen die afwijzing gaat Wallage bij de rechtbank in Groningen in beroep. De datum moet nog worden vastgesteld.