nieuws

14 jan 2002, 00:12

Politie café in Haren op 14 januari

Het overleg van de gezamenlijke politieke partijen in Haren organiseert deze winter drie discussiebijeenkomsten in de vorm van een politiek café. De eerste en tweede bijeenkomst hebben inmiddels plaatsgevonden. Er werd achtereenvolgens van gedachten gewisseld over de thema's "Hoe leefbaar is Haren" en "Hoe groen is Haren".

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De volgende discussiebijeenkomst wordt gehouden op maandag 14 januari 2002 om 20.00 uur in Astoria, Rijksstraatweg 200. Op die avond gaat het om de vraag: "Hoe bedrijvig is Haren ?" De heer A. Heijne (GroenLinks) en mw. C. Fenijn (D66) zullen onderling en met de aanwezigen over dit thema in discussie treden. Binnen dit thema komen o.a. de volgende zaken aan de orde: werkgelegenheid, ontwikkeling stationsgebied, inrichting Nesciopark, positie winkelcentrum t.o.v. de omgeving en de vraag wat een bedrijvig Haren ons waard is. Ook andere zaken kunnen aan de orde worden gesteld. Iedereen is van harte welkom.