nieuws

01 sep 2017, 09:09

Pensioengelden RUG in fossiele brandstoffen

Pensioengelden RUG in fossiele brandstoffen

Een deel van de premies voor de pensioenen van medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Het gaat om premies van circa 5500 medewerkers, beheerd door Pensioenfonds ABP. De Rijksuniversiteit Groningen is het daar niet mee eens: de Universiteitsraad trekt aan de bel bij ABP.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 “Volgens ons strookt het fossiel en ongezond beleggen van deze pensioenen niet met de visie van de universiteit. In een gezamenlijke brief roepen het College van Bestuur en de Universiteitsraad het ABP op om ons pensioengeld duurzamer en gezonder te gaan beleggen”, aldus plaatsvervangend voorzitter van de Universiteitsraad Pieter Polhuis.

 

Ongeveer tien procent van de ABP beleggingsportefeuille wordt geïnvesteerd in fossiele energieopwekking. Met het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot maximaal 2 graden Celsius. Om onder deze kritieke grens te blijven, moet ieder zich inspannen. 'De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hierin met haar Roadmap 2015-2020 - het plan waarmee de universiteit in 2020 energieneutraal is - verantwoordelijkheid genomen', meldt de plaatsvervangend voorzitter.

 

Investeren in duurzaam

 

'Het investeren in fossiele brandstoffen vertraagt de transitie. Tevens is beleggen in fossiele industrie riskant geworden. Immers, om de klimaatdoelstellingen te halen, zal er in de nabije toekomst minder gebruik gemaakt wordt van fossiele energie. Uit onderzoek van de RUG blijkt bovendien dat een portefeuille zonder fossiele energiebedrijven niet significant anders presteert dan een portefeuille mét. Het is dus goed om fossielvrij te investeren', zo betoogt hij.

 

 Concreet vraagt de RUG het ABP te stoppen met het beleggen in fossiel en te investeren in duurzame alternatieven en bedrijven binnen de beleggingsportefeuilles die nog niet voldoende maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan, aan te sporen dit wel te doen.

 

Tabaksindustrie

 

Het CvB en de Universiteitsraad staan ook achter de recente oproep van de bestuursvoorzitter van het UMCG om te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie. Deze industrie staat haaks op wat de RUG en UMCG willen bereiken met het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoeksprogramma Healthy Ageing. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan oplossingen voor de maatschappelijke- en gezondheidsproblemen die vergrijzing en vergroening met zich meebrengen. Polhuis: “Wij roepen het ABP op om te stoppen met het beleggen in de tabaksindustrie of gerelateerde bedrijven. En evenals de RUG een duidelijke visie tentoon te stellen, waarmee het ABP haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een gezondere samenleving.”