nieuws

26 mrt 2019, 11:11

Partij voor de Dieren wil ‘Sinterklaasfeest voor iedereen’

Partij voor de Dieren wil ‘Sinterklaasfeest voor iedereen’

Het is nog maar maart, maar de Partij voor de Dieren in Groningen maakt zich nu al druk om het komende Sinterklaasfeest. De partij heeft het college van B en W schriftelijk gevraagd de dialoog met de Stadjers aan te gaan, om op die manier te komen tot een ‘inclusief Sinterklaasfeest’: een feest dat voor iedereen leuk is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de PvdD zijn de recente gebeurtenissen rondom de viering en intocht van Sinterklaas in Groningen, waarbij de gemoederen hoog opliepen, de aanleiding geweest tot het stellen van vragen.

Terence van Zoelen, raadslid voor de Partij voor de Dieren, stelt dat een dialoog zou kunnen leiden tot aanknopingspunten voor een Sinterklaasfeest voor iedereen en het behoud van een mooie traditie.  “Wij denken oprecht dat veel mensen die het Sinterklaasfeest vieren daar nooit een racistische associatie bij hebben gehad. Maar de wijze waarop de discussie gevoerd wordt, de gevoeligheden die naar boven komen en bovendien de bevindingen van de Kinderombudsman, zijn voor ons nu aanleiding om het voortouw te nemen voor een Sinterklaasfeest dat door iedereen met evenveel plezier gevierd kan worden”, aldus van Zoelen.

“In navolging van de gemeente Amsterdam willen we graag een gesprek voeren over een inclusief Sinterklaasfeest, waarbij niemand zich  buitengesloten voelt”, zegt het raadslid. “We willen zorgdragen voor een leuke traditie, waar iedereen een goed gevoel bij heeft. De kansen daarop lijken ons groter als de huidige vorm van Zwarte Piet met haar tijd mee verandert.”