nieuws

13 jan 2002, 00:12

Oude Kledingfabriek van Levi in Groningen wordt theater ( 12 en 13 januari)

Een van de oude kledingfabrieken inde vroegere textielstad Groningen krijgt ene nieuwe bestemming als theater. De Theatergroep Polderique verzorgt er zaterdag 12 en zondag 13 januari voorstellingen van eenakters. Het betreft een unieke voorstelling van “De Dienstlift” (The Dumb Waiter-1957) van Harold Pinter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Harold Pinter staat bekend om zijn gebruik van absolute stiltes tot toenemende spanningen, zijn teksten zijn cryptisch en van een alledaags geklets-gehalte. Zijn personages zijn vaak in een strijd gewikkeld om te overleven, zijn op zoek naar hun eigen “ik”, worden bedreigd door krachten of mensen waarvan de bedoelingen niet duidelijk zijn noch voor de personages zelf noch voor het publiek. De stukken hebben vaak een open einde.
Theater Polderique komt uit Lelystad en maakt theater op maat.. Eén van de acteurs, Huib Holewijn, heeft jaren lang in Groningen gewoond en gewerkt. Al heeft de verhuizing al zes jaar geleden plaats gevonden, de banden met Groningen zijn er nog steeds. Eén van de initiatiefnemers is Hans Feyerabend, kunstenaar te Groningen. Hij heeft samen met Polderique een unieke locatie gevonden, de oude Levi’s fabriek aan de WA Scholtenstraat, tevens de voormalige huisvesting van de Sociale Dienst. Het pand is tegenwoordig in gebruik als huisvesting waar voornamelijk studenten gebruik van maken. Eén van de huiskamers (voordien kantoorruimte) zal worden omgetoverd tot theater.
Polderique geeft twee voorstellingen, de eerste zal plaats vinden op zaterdag 12 januari, de tweede op zondag 13 januari. Zaterdag begint de voorstelling om 20.00u. De zaal is open vanaf 19.45u. Zondag begint de voorstelling om 16.00u. De zaal is open vanaf 15.45u. De entree bedraagt i 7,-. Ingang Vlasstraat 25 te Groningen. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om met de acteurs van gedachten te wisselen. I.v.m. het beperkt aantal plaatsen is het verstandig zo snel mogelijk te reserveren. Telefoon: 0320 246812 of per e-mail: h.berg2@chello.nl