nieuws

15 jan 2018, 11:11

(Opinie) Burgemeester Marijke van Beek: ‘Eemsdelta pas écht top als we weer veilig zijn’

 (Opinie) Burgemeester Marijke van Beek: ‘Eemsdelta pas écht top als we weer veilig zijn’

'We mogen in Groningen wel iets meer terug verlangen dan het armzalige handelen van de Rijksoverheid.' En: 'We zijn in de Eemsdelta pas écht een van de best presterende regio’s van Nederland wanneer de schades hersteld zijn en wanneer de woningen en gebouwen versterkt zijn.' Het zijn enkele passages uit onderstaande bijdrage van burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond. We vroegen haar een opiniebijdrage te schrijven naar aanleiding van het bericht dat Eemsdelta inmiddels een van de best presterende economische regio’s van Nederland is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Onlangs las ik in de Groninger Internet Courant dat de Eemsdelta dankzij de vergroening één van de best presterende regio’s is. Dankzij het Regionale Investeringsfonds Groningen (RIG), beschikbaar gesteld door de provincie Groningen, die ook dit jaar hiervoor 15 miljoen euro voor de chemiesector beschikbaar stelt. Mooie resultaten, mooie bedragen, mooie ontwikkelingen.

 

Goed voor de bedrijven, goed voor het milieu, goed voor de werkgelegenheid. Goed voor de mensen? Uiteraard zult u zeggen...economische ontwikkelingen komen toch ten goede aan het welbevinden van diezelfde regio?

 

Ook de gaswinning betekende een enorme economische impuls voor de BV Nederland en heeft inderdaad bijgedragen aan het welzijn van de Nederlanders.

 

Maar, zoals een bekend gezegd luidt: “Elk voordeel heeft zijn nadeel”, zijn de nadelen echter beperkt gebleken tot één van de best presterende regio’s op dit gebied, namelijk de provincie Groningen.

 

We hebben onze bijdrage aan de economische ontwikkelingen geleverd, we hebben er ellende voor terug gekregen. En ook nu weer leveren de bedrijven in onze regio een geweldige bijdrage aan de economische ontwikkelingen van ons land.

 

Maar mogen we dan ook iets meer terugverlangen als het gaat om het vereffenen van de rekening, dan het armzalige handelen van de Rijksoverheid. Mogen we meer verwachten van onze minister-president dan de verantwoordelijkheid terugschrijven naar diezelfde regio?

 

Het antwoord is duidelijk:

Kom op Minister President, neem je verantwoordelijkheid...

Ga regeren, ook in Groningen!

 

Pas wanneer de nadelige gevolgen van de gaswinning ruimhartig afgehandeld zijn, wanneer we weer veilig zijn, wanneer de schades hersteld zijn, wanneer de woningen en gebouwen versterkt zijn, wanneer het imago van onze regio weer hersteld is, dan pas spreek ik over één van de best presterende regio’s! “

 

Marijke van Beek

Burgemeester Eemsmond