nieuws

23 jul 2018, 11:11

Ondernemers over bereikbaarheid: ‘Geen paniek! Houd Groningen léefbaar’

Ondernemers over bereikbaarheid: ‘Geen paniek! Houd Groningen léefbaar’

Dat de zuidelijke ringweg later klaar zal zijn dan gepland, komt niet helemaal als een verrassing. Sterker nog: ervaring leert dat dergelijke projecten vaak meer tijd vergen dan begroot. Er moet dan ook geen paniek geschopt worden telkens wanneer er een vertraging is, maar tegenslagen moeten we in Groningen sámen opvangen. Laten we met elkaar van de nood een deugd maken, en zorgen dat we alles op alles zetten om Groningen gastvrij te houden tijdens de verbouwing. Wel zal daar ook geld voor beschikbaar gesteld moeten worden. Dat schrijven Groningse ondernemers aan de organisatie Groningen Bereikbaar. De brief is cc gestuurd aan wethouder Paul de Rook.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betreft een brief van de gezamenlijke bedrijvenverenigingen WEST (Klaas Holtman), Groningen City Club (Eric Bos), Bedrijvenvereniging ZO (Harry Marissen) en Koninklijke Horeca Nederland afd. Groningen (Irene van der Velde).

 

In de brief lijken de ondernemers opvallend mild te reageren op berichten dat de zuidelijke ringweg een of meer jaar later klaar zal zijn dan aangekondigd. De ondernemers schrijven deze latere oplevering zeer te betreuren. Maar nóg veel vervelender zou het volgens hen zijn wanneer berichten over tegenslagen er toe zouden leiden dat de consument Groningen de rug toekeert. In dat geval zouden de problemen pas écht groot zijn.

 

‘Samen bouwen is samen successen vieren, maar ook samen de tegenslagen opvangen. Ervaring leert dat dergelijke projecten vaak meer tijd en meer geld vragen dan oorspronkelijk begroot. Dat is een groot punt van zorg’.

 

Volgens de ondernemers zal de bereikbaarheid van Groningen de komende jaren een groot punt van zorg blijven, zelfs wanneer de zuidelijke ringweg helemaal zal zijn vernieuwd.

 

‘Voor ondernemend Groningen is gastvrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, ook tijdens de verbouwingen, van groot belang. Daarnaast is de zorgvuldig opgebouwde beeldvorming van een gastvrije en goede bereikbare gemeente Groningen van blijvend en essentieel belang. De bouw en verbouw van de Stad is ook de komende jaren een contante factor en is zeker niet af met verbouwingen rondom de zuidelijke rondweg. Ook de komende jaren zullen de bouwactiviteiten blijvend doorgaan. De ontwikkelingen op de Campus, het Stationsgebied, de westelijke ringweg en de Nieuwe Oosterpoort, zijn inmiddels aangekondigd’.

 

Leefbaarheid centraal

 

De ondernemers pleiten er dan ook voor dat er aparte budgetten en regels komen om te waken voor de leefbaarheid. ‘Dus geen zwarte schermen en mannen in gele pakken. Geen kale wanden voor noodwegen, zoals nu in de Oosterpoortwijk. Maar kleurige doeken, betrokkenheid van de buurt en activiteiten op en om de bouwlocaties. Laten we met elkaar van de nood een deugd maken’.

 

Budget

 

Ook pleiten de ondertekenaars er voor om horeca, detaillisten en omliggende MKB-bedrijven te ondersteunen om marketingactiviteiten  te ontwikkelen en uit te voeren om dreigende terugval in omzet tegen te gaan.

Zo zou er geld kunnen komen voor een actieprogramma tijdens de bouw, en ook om ongemak voor bewoners, gasten en ondernemers te compenseren. De ondernemers zelf hebben via hun Fonds Ondernemend Groningen al geld gereserveerd voor dergelijke activiteiten, maar een bijdragen vanuit de bouwbudgetten is ook zeer gewenst, zo betogen ze.

 

Groningen Bereikbaar permanent

 

Ook vinden de ondernemers dat een organisatie als Groningen Bereikbaar een permanente status zou moeten krijgen, omdat na uitvoering van de huidige werkzaamheden er zich in de toekomst ongetwijfeld weer nieuwe zaken zullen aandienen die om antwoord vragen om Groningen bereikbaar te houden.