nieuws

26 okt 2016, 12:12

Ombouw zuidelijke ringweg: meer bomen blijven behouden

Ombouw zuidelijke ringweg: meer bomen blijven behouden

Bij de ombouw van de zuidelijke ringweg zullen niet 838 bomen sneuvelen, zoals eerder in het Tracébesluit stond, maar ruim 200 minder. Ook zal er voor elke boom die verdwijnt, ook weer een nieuwe worden geplaatst, aldus Combinatie Herepoort.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de aannemerscombinatie zullen ook alle geluidsschermen die straks langs de zuidelijke ringweg komen te staan volledig worden beplant.

Bovendien zal het gebruik van ecologische verbindingen door dieren worden gestimuleerd door onder meer het planten van onderbegroeiing en noot- en besdragende struiken.