nieuws

10 jan 2002, 00:12

Noodklok Garsthuizen in stille tocht ten grave gedragen

De Noodklok, die sinds het nieuwe jaar in het noord-Groningse dorpje Garsthuizen hangt, gaat weer verdwijnen. Tot grote spijt en stil verdriet van de bewoners van dit oude dorp moet de klok weer het veld ruimen. Dat gebeurt a.s. vrijdagmiddag 11 januari om 13.00 uur bij de kerk van Garsthuizen. Ouderwetse dragers in traditioneel rouw-uniform en getooid met zwarte hoge hoed, zullen de klok dan weer weghalen en statig naar de kerk brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Garsthuizen is een uniek dorp in Nederland. Het heeft namelijk de enige kerk zonder spits. Dat is te danken aan het feit dat de kerk in bouwvallige staat verkeert. Precies twintig jaar geleden werd besloten de torenspits te verwijderen, uit vrees voor instorting en om de kerkgangers niet in levensgevaar te brengen.
Plannen
Er waren toen ook prachtige plannen voor herstel of vernieuwing van de kerk, maar tot op heden zijn deze plannen niet uitgevoerd.Al die jaren heeft het dorpje het zonder klokgelui moeten stellen. En wat is nu een dorp zonder klokkengebeier en zonder kerk met een spits? Dat is een dorp zonder hart.
Tijdelijke voorziening
Enkele dorpsbewoners die de klok zo misten, besloten de eeuwenoude - opgeslagen - klok bij Nieuwjaar weer tevoorschijn te halen. De smid maakte een fraaie maar tijdelijke klokkenstoel, en tot verrassing van de overige dorpsbewoners, waren met Nieuwjaar plots weer de verloren gewaande klanken te horen. Helaas is de klokkenstoel een tijdelijke voorziening, en blijkt het niet mogelijk de klok er continu te laten hagen. Met pijn in het hart hebben de initiatiefnemers besloten de klok dan maar weer terug te brengen.
Actiecomité
Hoewel de dragers vrijdagmiddag zullen zorgen voor een wat droevige sfeer, vanwege het voortdurende gemis van de torenspits en de klokken, wordt het beslist geen hopeloze bijeenkomst. Er is inmiddels een Actiecomité opgericht die zich inzet voor wederopbouw van de historische kerk. De gemeente Loppersum heeft in eerste instantie positief gereageerd op dat initiatief. Dus wie weet zal de klok binnen afzienbare tijd weer terugkeren in Garsthuizen, maar dan voorgoed.