nieuws

10 aug 2017, 11:11

'Nieuwe hoogspanningsleiding vanuit Eemshaven ondergronds'

'Nieuwe hoogspanningsleiding vanuit Eemshaven ondergronds'

Het weidse landschap van Groningen moet behouden blijven. Dat vinden twaalf Groningse belangenorganisaties en een aantal inwoners van Groningen die protest hebben aangetekend tegen de bouw van een nieuwe hoogspanningskabel van de Eemshaven naar Groningen. Dat meldt de NOS.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bewoners hadden tot deze week de tijd om bezwaar te maken tegen de bouw van een nieuwe hoogspanningskabel. Het betreft een kabel aan te leggen door Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, die meer stroom vanuit de Eemshaven moet gaan afvoeren. Tennet hoopt daar in 2019 mee te kunnen beginnen.

 

Er staat nu al een hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Groningen die in de toekomst moet worden gesloopt. De nieuwe hoogspanningskabel betreft dus geen uitbreiding, maar een vervanging. In totaal gaat er volgens Tennet meer weg dan er terugkomt, circa  zo'n 10 kilometer. Ook neemt het aantal gevoelige bestemmingen (woningen in een magneetveldzone) af, van zestig naar drie woningen, aldus Tennet.

 

Landschap

 

De organisatie het Groninger Landschap en cultureelerfgoedbeschermers vinden de kabelverbinding een verstoring van het weidse, vlakke Groningse landschap. Ook zouden vogelbroedgebieden worden bedreigd door de hoge masten en hun dikke kabels, aldus de NOS.

 

Aanvankelijk maakten ook verschillende gemeenten en de provincie Groningen ook bezwaar tegen de nieuwe verbinding. Maar voor hen is het kiezen uit twee kwaden. Want om minder gas te kunnen winnen moeten er andere energievormen komen. Anderzijds zien ook de Groningse bestuurders met lede ogen aan dat het landschap wordt verstoord door de hoge masten en de kabels. Om hun tegemoet te komen, trekt minister Kamp ruim 19 miljoen euro uit voor natuurherstel, maar volgens hem is een ondergrondse leiding te duur.