nieuws

14 nov 2000, 00:12

Nieuw rapport stelt: 'Zweeftrein niet duurder dan 10,5 miljard'

De magneettrein naar Noord-Nederland kost niet meer dan verwacht. Transrapid Nederland, dat de zweeftrein wil aanleggen, houdt vast aan zijn raming van f 10,5 miljard voor de aanleg. Het rapport is maandagavond in Groningen gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verder stelt het consortium dat het bedrijfsleven voor 50 tot 70 procent de kosten van de aanleg voor zijn rekening neemt. Tot slot is een volledig dekkende exploitatie van de zogeheten Zuiderzeespoorlijn mogelijk, wat de zweeftrein het enige vervoerssysteem zou maken dat zijn eigen exploitatiekosten kan betalen.
Transrapid doet zijn beweringen in het rapport Zweven is vrijheid - Klaar voor vertrek, dat maandag is overhandigd aan minister Netelenbos (Verkeer). De studie is een uitwerking van een eerdere aanbeveling van de zweeftrein als vervoersmiddel naar het noorden van het land. De conclusies van dit consortium staan haaks op beweringen van het Nederlands Economisch Instituut. Dit stelde begin november dat de aanleg op f 15 miljard zou uitkomen.
,,Er is een groot verschil in kosten tussen uw en onze studie’’, constateerde Netelenbos. ,,We moeten nader studeren hoe we tegen deze cijfers moeten aankijken en daar gezamenlijk over spreken. Maar weinig kosten spreekt me aan’’. De minister stelt, dat de zweeftrein andere projecten niet moet ‘kannibaliseren’, en dat deze niet los gezien kan worden van de ontwikkeling van het wegverkeer. Begin 2001 hoopt ze principeafspraken te kunnen maken, iets later dan de aanvankelijk geplande 15 december van dit jaar.
Commissaris van de Koningin Alders van Groningen hield zijn publiek voor, dat uit de nieuwe studie blijkt, dat ‘niet altijd somberheid nodig is’. Hij refereerde aan recente berichten, waaruit zou blijken dat het project onrendabel zou zijn. Alders, groot voorstander van de lijn, stelt dat deze niet alleen waarde heeft voor de regio. ,,Het gaat hier om meer dan een traject van A naar B. Dit project verandert de ruimtelijke verhoudingen tot elkaar in ons land’’.