nieuws

09 jun 2017, 10:10

Nergens is de werkloosheid zo hoog als in Groningen

Nergens is de werkloosheid zo hoog als in Groningen

In het eerste kwartaal van 2017 was nergens de werkloosheid zo hoog als in de provincie Groningen. In die periode zat 7,2 procent van de beroepsbevolking thuis en dat is fors meer dan het landelijke gemiddelde van 5,6 procent. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Groningen waren er vier werklozen per vacature. Ook dat is het hoogste cijfer van Nederland, waar het gemiddelde op 2,7 werklozen per vacature ligt. Het aantal werklozen per vacature staat voor de spanning op de arbeidsmarkt. 

Naast Groningen, scoorden ook Zuid-Holland en Flevoland hoog op het gebied van werkloosheid. Zeeland had met 3,9 procent de laagste werkloosheid van Nederland. Ook in Utrecht was er sprake van een lage werkloosheid.

Groei vacatures
Hoewel de werkloosheid nog altijd hoger is dan het landelijk gemiddelde, is het aantal vacatures in Groningen wel toegenomen. In Zeeland bleek de ontwikkeling het sterkst, met een toename van 40 procent. Hierna volgen de provincies Flevoland en Groningen. 

In Groningen vormden het onderwijs en de bouwnijverheid de grootste banenmotors.