nieuws

19 sep 2017, 11:11

Nederlands blijft gelijkwaardig aan Engels bij Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands blijft gelijkwaardig aan Engels bij Rijksuniversiteit Groningen

De Nederlandse taal blijft even waardevol en belangrijk als het Engels aan de faculteit letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.Dat stelt de letterenfaculteit. Deze kiest daarmee een andere richting van het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), dat een ‘volledige Engelstalige benadering, in plaats van tweetaligheid’ wenst. Een en ander meldt de Universiteitskrant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Ukrant wordt de Faculteit der Letteren een tweetalige faculteit, waarin Nederlands en Engels gelijkwaardig zijn.

 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) koos eerder voor het Engels als belangrijkste taal omdat het een ‘truly international university’ wil zijn. Maar de faculteit Letteren wil juist een ‘fully bilingual faculty’ zijn.

 

Volgens de faculteit letteren zijn het Nederlands en het Engels even belangrijk.

 

‘De Nederlandse taal is een kenmerk van onze faculteit, onze stad en ons land. Door het actieve gebruik van het Nederlands in onze faculteit verankeren we onze staf in de lokale gemeenschap, houden we de mogelijkheid open om niet-academisch geschoolden werk te bieden en voorkomen we het ontstaan van een universitaire gemeenschap die niet-academici uitsluit’, aldus het faculteitsbestuur volgens de Ukrant.

 

 

Aan de tweetaligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen hangt wel een prijskaartje, omdat veel documenten moeten worden vertaald, en omdat het vertalen van alle documenten duur is. Het tweetalig aanbieden van alle formele stukken zou volgens de RUG een miljoen euro per jaar extra kosten. Dat is duurder dan het geven van Engelstalige taaltraining aan Nederlands sprekende medewerkers. Dat zou slechts een ton extra per jaar kosten.