nieuws

06 okt 2016, 09:09

NAM heeft net iets minder gas gewonnen dan toegestaan

NAM heeft net iets minder gas gewonnen dan toegestaan

De NAM heeft afgelopen gasjaar, dat 30 september eindigde, net iets minder gas gewonnen dan de 27 miljard kuub die de NAM maximaal uit de grond mocht halen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In totaal haalde de NAM 26,98 miljard kubieke meter gas naar boven. De Raad van State had eerder bepaald dat de NAM maximaal 27 miljard kuub mocht winnen.

Voor het komende gasjaar, dat op 1 oktober is ingegaan, heeft de minister van Economische Zaken het productieplafond verder verlaagd naar 24 miljard kubieke meter. Alleen in koude winters en voor zover dit noodzakelijk is mag meer aardgas geproduceerd worden. 

Minister Kamp van Economische Zaken bepaalde in juni 2015 dat de productiebeperkingen voor het Groningen-veld voortaan per ‘gasjaar’ worden vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Door dit besluit ligt de koude periode (oktober tot maart), waarin de vraag naar aardgas het hoogst is, aan het begin van het gasjaar. Hierdoor is de kans kleiner dat vóór het einde van het gasjaar het productieplafond al is bereikt.

Tijdens de koudere wintermaanden neemt de vraag naar aardgas toe, vooral om huizen te verwarmen. 93% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op het aardgas uit het Groningen-gasveld.