nieuws

01 jun 2017, 10:10

‘Motie van vreugde’ aangenomen in gemeenteraad Ten Boer

‘Motie van vreugde’ aangenomen in gemeenteraad Ten Boer

De gemeenteraad van Ten Boer heeft gisteravond op initiatief van ChristenUnie ingestemd met een ‘motie van vreugde’. De motie had betrekking op de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe schadeprotocol. Volgens de Raad worden er nu goede stappen gezet in het aardbevingsdossier.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding was het document ‘naar een nieuwe schadeafhandeling’ dat uitgangspunten bevat voor

een nieuw schadeprotocol en is ondertekend door diverse partijen, waaronder (de burgemeester van) Ten Boer.

 

ChristenUnie-raadslid Henk Kooistra: “de in dit document neergelegde uitgangspunten kunnen we haast  één-op-één leggen op de in de raad van 19 april jl. aangenomen motie. Dat is voor mij wel reden tot vreugde. Er is sprake van een omslag in denken ”

 

De motie spoort verder het college aan op deze voet verder te gaan en spreekt uit dat er nog wel stappen moeten worden gezet ten aanzien van een onafhankelijke aansturing van het geheel en de toegang tot het recht voor gedupeerden.

 

De fractie van de ChristenUnie is regelmatig kritisch ten aanzien van het gaswinningsdossier en vindt daarom dat goede stappen die gezet worden ook benoemd mogen worden.