nieuws

01 nov 2001, 00:12

Milieufederatie: ‘Groningse gemeenten moeten atoomstroom afzweren’

De Milieufederatie Groningen heeft in een brief aan alle Groningse gemeenten gevraagd om te kiezen voor duurzame energie. Daarbij roept de Milieufederatie gemeenten op om atoomstroom en bruinkoolstroom af te wijzen. De gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt mogen volgens de Milieufederatie niet afgewenteld worden op het milieu.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeenten kunnen, net als huishoudens, nu al kiezen voor duurzame stroom. Door de verdergaande liberalisering van de stroommarkt zullen veel gemeenten vanaf 1 januari 2002 de mogelijkheid hebben om voor hun stroom een eigen leverancier te kiezen. Veel gemeenten zijn relatief grote stroomafnemers. Niet alleen voor hun eigen gebouwen, maar o.a. ook voor de openbare verlichting, pompstations in de riolering en de verkeersregelinstallaties. Berekeningen laten zien, dat er mogelijk 10 tot 15 % korting op de stroomprijs bedongen kan worden.