nieuws

01 okt 2016, 10:10

Meer aandacht voor ‘sleeping beauty’s’ in de stad

Meer aandacht voor ‘sleeping beauty’s’ in de stad

In de toekomst worden gewaardeerde plekken in de stad, zogeheten sleeping beauty’s, mogelijk toch beschermd, ook al staan ze bijvoorbeeld niet op een monumentenlijst. Volgens het Dagblad van het Noorden kunnen bewoners straks aangeven welke mooie plekken in de stad extra bescherming nodig hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dit moment wordt een nieuwe Omgevingswet opgesteld. Een adviseur helpt met het opstellen van nieuwe erfgoedregels. Dat is nodig, omdat er nu veel discussie is over het optoppen van gebouwen. “Groningen groeit flink en je moet ook voorkomen dat dingen worden gesloopt waar je spijt van krijgt”, zegt adviseur Paul Meurs in het Dagblad.

De adviseur vindt dat er niet alleen aandacht moet zijn voor het behouden van losstaande monumenten. Hij pleit ervoor om ook te kijken naar de kwaliteit en het voorkomen van verrommeling. De stad moet niet op slot, maar er mag wel beter worden gekeken naar de waarde van naoorlogse wijken, het buitengebied, groen, pleinen, archeologie en de relatie met het ommeland.

In de nieuwe Omgevingswet kom een cultuurhistorische waardekaart en regels over hoe Groningen omgaat met zonnepanelen, windmolens en de kwaliteit van architectuur.