nieuws

26 jan 2002, 00:12

‘Meebeslissende mens effectiever dan louter flitsende computerprogramma’s’

De inzet van mensen om beslissingen te nemen is nog altijd vaak effectiever dan het louter gebruik maken van flitsende computerprogramma’s. Het geven van ruimte aan menselijke planners bij het nemen van beslissingen is althans flexibeler dan het zomaar benutten van machines. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar dit soort programma’s bij transportondernemingen. Het blijkt belangrijk medewerkers beslissingsvrijheid te gunnen, omdat zij geautomatiseerde planning creatief kunnen aanvullen en verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De transportsector investeert fors in informatie- en communicatietechnieken. ‘’Informatiesystemen zijn noodzakelijk, maar geautomatiseerde planning werkt alleen als het wordt ondersteund door goede plannenmakers’’, stelt promovendus Andreas Budihardjo Surijah, psycholoog, die onderzoek deed bij de Faculteit Bedrijfskunde. ‘’Mensen zijn flexibel en dynamisch’’. Er zijn inmiddels vele computerprogramma’s op de markt. ‘’Veel logistieke bedrijven en transportondernemingen gebruiken dit soort planningssoftware, maar dat werkt niet altijd.’’ Bedrijven waar een creatief organisatieklimaat bestaat bieden een grotere beslissingsruimte en dat werkt beter, zo bleek uit de genomen steekproef onder Nederlandse bedrijven.
Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland leverde onder meer cijfers aan de wetenschapper. ’’Zijn conclusie verbaast me niet‘’, zegt adviseur ICT en logistiek Harro van der Vlugt. ‘’Technologie is een noodzakelijk hulpmiddel, maar geen doel op zich. Het levert voordelen op bij bijvoorbeeld het doorrekenen van allerlei processen; dat kan soms sneller dan mensen het kunnen.’’ De transportsector is sneller aan verandering onderhevig dan sectoren die bijvoorbeeld goederen produceren. ‘’Wij hebben bovendien een belangrijk deel van onze productiemiddelen, de vrachtwagens, op straat. Dat vereist veel communicatietechniek. Maar het blijven hulpmiddelen; de mens moet het toch doen’’.