nieuws

06 feb 2002, 00:12

Marum doet in Groningen het meest aan armoedebestrijding

De gemeente Marum is in de provincie Groningen de meest sociaal-voelende gemeente. Dat is althans de gemeente waar men het meeste geld steekt in armoedebeleid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV naar het armoedebeleid van gemeenten in het gehele noorden. Daaruit blijkt ook dat het armoedebeleid van de gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe nog steeds grote verschillen laat zien.
Een op de drie gemeenten kan niet aangeven wat de resultaten zijn van het minimabeleid. De FNV vindt deze administratieve chaos zorgwekkend. Vaak voeren gemeenten als verontschuldiging aan dat de uitvoering van het beleid is uitbesteed aan een extern bureau. Dit jaar heeft de FNV nader onderzocht welke invloed de grootte van verschillende politieke partijen in de raad heeft op het minimabeleid van een gemeente. De PvdA blijkt hier de meeste positieve invloed uit te oefenen, meteen gevolgd door respectievelijk GroenLinks en D66.