nieuws

10 nov 2000, 00:12

Martinitoren op naamdag Heilige Martinus – 11 november dus – te beklimmen

De Martinitoren, gewijd aan de middeleeuwse heilige Martinus van Tours, kan op zaterdag 11 november, viering Sint Maarten, beklommen worden onder leiding van een gids.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sint Maarten wordt in Groningen, Stad en Ommeland, evenals in veel Friese dorpen en in Noord-Holland door de kinderen gevierd met lichtjes. Het kwam in de plaats van het Oud-Germaanse herfstfeest met dankoffers voor de oogst aan Wodan en ter nagedachtenis aan de doden.
Op vele plaatsen wordt ‘s avonds nog het Sint Maartensvuur ontstoken, waarbij alles wat maar branden wil, gebruikt wordt. Onderzoekers naar de diepste betekenis van oude volksgebruiken zien hierin een afweermiddel tegen de boze heksen die verdreven moeten worden. Sint Maarten wordt door dit vuur aangetrokken en zorgt ervoor dat allen die ongeluk zouden willen brengen onmiddellijk de wijk nemen!
Normaal gesproken mogen individuele bezoekers tot de tweede trans, maar nu gaan we een trans hoger en u zult kunnen genieten van het prachtige uitzicht over Stad en Ommelanden! Om aan deze rondleiding op de toren te kunnen deelnemen, is opgave vooraf bij de VVV Stad Groningen, 0900 20 230 50 (1 gpm) noodzakelijk. Er kunnen maximaal 25 mensen mee en vol is vol! Datum: zaterdag 11 november Tijd: 15.00 – 16.00 Prijs: f 5,- volw., kinderen tot 12 jaar f 2,50 Start: aan de voet van de Martinitoren Opgave vooraf is noodzakelijk.