nieuws

09 jan 2002, 00:12

Kooistra ontkent aantijgingen pachters

Horecamagnaat Sjoerd Kooistra ontkent de aantijgingen van zijn pachters, die stellen dat hij wurgcontracten hanteert en mondelinge afspraken over inkomensgaranties niet nakomt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De pachters hebben zich medio december gebundeld in de Vereniging Pachtersbelangen. Deze vereniging in oprichting gaat de strijd aan tegen het wanbeleid dat Kooistra in hun ogen voert. Volgens advocaat De Veerman, die de belangen van de vereniging behartigt, kan Kooistra op een rechtszaak rekenen. Tot nu toe hebben vier pachters zich aangemeld in de strijd tegen Kooistra, maar De Veerman verwacht dat dit aantal nog oploopt.
Volgens Kooistra gaat het puur om loze aantijgingen die voortkomen uit jaloezie. “Ze willen me gewoon in een kwaad daglicht stellen,” is zijn reactie. ,,Ze zijn allemaal belust op sensatie.”*
Kooistra ontkent dat zijn pachtsommen te hoog zijn. De pachtsom bedraagt dertig procent van de omzet en dat is ‘niet meer dan reëel.’ ,,Ze huren van mij een compleet bedrijf; daar mag je zo’n bedrag voor vragen”, vindt de magnaat.* Ook niet nagekomen mondelinge toezeggingen over inkomensgaranties zijn voor pachters reden te protesteren. Kooistra spreekt tegen dat mondelinge afspraken zijn gemaakt. ,,Ik run een groot bedrijf en zet alle afspraken op papier.”* Op 25 januari moeten twee pachters voor de rechter in Amsterdam verschijnen. Uit ongenoegen met het beleid van Kooistra weigeren de ondernemers hun pachtsom te betalen. Als ze niet snel met geld over de tafel komen, dreigt de magnaat tot uitzetting.
Kooistra is eigenaar van 72 cafés, restaurants en snackbars in onder meer Groningen, Nijmegen en Amsterdam. De horecagelegenheden hebben gezamenlijk een omzet van 150 miljoen gulden per jaar.