nieuws

09 nov 2017, 09:09

Koningin Máxima volgende week op bezoek in De Oosterpoort

Koningin Máxima volgende week op bezoek in De Oosterpoort

Koningin Máxima is dinsdagmiddag 14 november in De Oosterpoort in Groningen aanwezig bij de regionale start van het project ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’. De koningin is aanwezig als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting Méér Muziek in Klas heeft de ambitie om te zorgen voor structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. Het project ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ richt zich op duurzame samenwerking op lokaal niveau van partijen die muziekonderwijs mogelijk kunnen maken. Dit zijn onder meer gemeenten, schoolbesturen, vakleerkrachten, cultuurinstellingen en PABO’s.

In Groningen tekenen dinsdagmiddag negen partijen een convenant om het muziekonderwijs structureel te verankeren in het primair onderwijs in de stad. Het is de eerste regio die officieel deze samenwerking aangaat. Koningin Máxima is bij de ondertekening van het convenant aanwezig.

Voorafgaand aan de ondertekening heeft Koningin Máxima gesprekken met mensen uit de onderwijspraktijk. Scholen en cultuuraanbieders tonen in korte presentaties op welke manier zij het muziekonderwijs op hun school vormgeven en wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen. Ook wordt de onderlinge samenwerking besproken. Het middagprogramma bestaat verder uit muzikale acts door kinderen, een optreden van het Noord Nederlands Orkest en een kinderlezing door lector kunsteducatie Evert Bisschop Boele.