nieuws

16 dec 2001, 00:12

Komende woensdag 19 december komt het Grote Markt Forum weer bijeen

Voor de toekomst van de Grote Markt is het woensdag, 19 december aanstaande, een belangrijke dag. Dan komt voor de vijfde en laatste keer dit jaar het Grote Markt Forum bijeen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 13 november j.l. was de vierde Forum-bijeenkomst waarvan het de bedoeling was dat dat de laatste zou zijn . Maar de leden van het Forum wilden op diverse punten nog meer informatie hebben van de ambtelijke medewerkers van de gemeente. Daarom werd toen aan het eind van de vergadering afgesproken op 19 december nogmaals bijeen te komen. Het is de bedoeling dat het Forum woensdag dan met een advies over de toekomst van de Grote Markt komt voor het college van B en W. daarbij is het niet gezegd, en zelfs niet waarschijnlijk, dat het een eensluidend advies zal zijn. Binnen het Forum lopen de opvattingen over hoe het verder moet met de Grote Markt uiteen.