nieuws

12 nov 2001, 00:12

Kinderopvang Groningen volgende week plat; oma’s en opa’s krijgen het druk

Opa’s en oma’s in Groningen krijgen het druk volgende week. Want dan organiseert de vakbond AbvaKabo een staking in de kinderopvang en zijn de kleinkinderen weer op de grootouders aangewezen. Of op buren, vrienden of kennissen. Of pa en moe nemen een snipperdag, natuurlijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgende week donderdag zijn er acties in de kinderopvang. De sector heeft nog steeds geen nieuwe CAO. Onder het motto ’Kwaliteit heeft z’n prijs!’ zijn er op donderdag 15 november acties in de kinderopvang. De actiebereidheid onder de werknemers is volgens ABVAKABO FNV “enorm groot”. Naar verwachting zijn op die dag tenminste 750 kinderdagverblijven gesloten.
Na lang onderhandelen is er nog steeds geen nieuwe CAO voor de kinderopvang. De werkgevers bieden volgens de bonden niet het salaris dat hoort bij de zwaarte van de functies. Verder vrezen zij dat de voorgestelde verlaging van de opleidingseisen de kwaliteit aantast.
Op de actiedag is er in Utrecht een grote landelijke manifestatie, met aansluitend een demonstratie bij het hoofdkantoor van de werkgevers.
- Lees ook het http://www.abvakabo.nl/cgi-bin/cms_read.cgi?aktie=show_msg&id=929&categorie=1.3-berichten (uitgebreide persbericht) op de http://www.abvakabo.nl (site van ABVAKABO FNV). - Op een http://www.abvakabo.nl/kinderopvang/acties(speciale actiesite) staat een overzicht van de kinderdagverblijven waar volgende week wordt gestaakt.