nieuws

15 nov 2018, 09:09

Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede Klassieke Universiteiten 2019’ heeft de universiteit van het Noorden deze keer stuivertje gewisseld met de Radboud Universiteit. Groningen staat nu tweede in die lijst. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Keuzegids Universiteiten 2019 kent het label Topopleiding toe aan opleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 76 punten of meer halen. Van de 69 opleidingen die landelijk dit label krijgen, zijn er nu - net als in editie 2018 - tien van de RUG. De beste bacheloropleiding van de RUG is Archeologie met 92 punten. De negen andere bacheloropleidingen van de RUG die volgens deze normen tot de top behoren, zijn: Theologie (88), Religiewetenschappen (86), Minorities & Multilingualism (84), Filosofie (80), Liberal Arts and Sciences (80), English Language and Culture (78), Astronomy (78), Applied Physics (78) en Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (76).

Acht RUG-opleidingen beste in categorie
Een studie kan ook de beste in zijn categorie van soortgelijke opleidingen zijn zonder het label topopleiding te krijgen. Naast de 10 hierboven genoemde opleidingen, zijn nog eens acht RUG-bacheloropleidingen de beste in hun categorie. Het gaat om: Artificial Intelligence, Bewegingswetenschappen, Human Geography and Urban and Regional Planning, Informatiekunde, Media Studies, Pedagogische wetenschappen, Pharmacy, en de opleiding Rechtsgeleerdheid (in Leeuwarden).

In totaal zijn 49 RUG-bacheloropleidingen beoordeeld voor de Keuzegids; daarmee heeft de Groningse universiteit het op één na hoogste aantal opleidingen van alle veertien Nederlandse universiteiten. Voor de masteropleidingen bestaat een aparte Keuzegids Masters.

Over de Keuzegids
​​​​​​​De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op universitaire bacheloropleidingen. De beoordelingen in de gids worden onder meer opgesteld aan de hand van studentenoordelen (Nationale Studentenenquête 2018), gegevens van Studiekeuze123 en visitatierapporten van de NVAO.