nieuws

13 okt 2017, 15:03

Kabinet wil gemeente Groningen opheffen

Kabinet wil gemeente Groningen opheffen

Het kabinet adviseert de gemeente Groningen op te heffen bij de fusie met Haren en Ten Boer. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In plaats van een lichte samenvoeging, waarbij een van de betrokken gemeenten niet wordt opgeheven, wordt geadviseerd gebruik te maken van een reguliere samenvoeging. Dit betekent dat de gemeente Groningen net als Haren en Ten Boer zal worden opgeheven en er een nieuwe gemeente wordt gevormd. Deze nieuwe gemeente kan wat het kabinet betreft dan ook Groningen heten.

Het gevolg van opheffing is dat alle politieke en bestuurlijke functies waaronder die van burgemeester Peter den Oudsten vervallen. Zij worden eervol uit hun ambt ontslagen. De raadsleden en wethouders treden af op de herindelingsdatum, in dit geval 1 januari 2019. Na deze datum krijgen de ambtenaren weer een aanstellingsbrief.