nieuws

18 dec 2001, 00:12

Interpelletatie in Groningse gemeenteraad over uitspraak van wethouder Smink

Wethouder W. Smink (PvdA) van ruimtelijke ordening van Groningen zal zich voortaan wel twee keer bedenken voor hij een grapje maakt tijdens een persconferentie. Onlangs betoogde hij tijdens een persgesprek dat het college-spreekuur van B en W geen succes is. Hij liet zich ontvallen dat er tijdens dat spreekuur soms mensen komen die ‘behoorlijk gestoord’ zijn. Dat komt hem nu op een interpellatie te staan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een interpellatie-verzoek van het raadslid Rosita van Gijlswijk (SP) . Zij kan weinig waardering opbrengen voor de opmerking van wethouder Smink en wil de kwestie tijdens de raadsvergadering aan de orde stellen. ‘Op 5 december jl. las ik in het Nieuwsblad van het Noorden dat volgens wethouder Smink ruwweg de helft van de bezoekers die op het spreekuur van het college van B en W komen, aan het verkeerde adres zijn. Een flink aantal van hen zou beter hulp kunnen gaan zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. Smink: Ze zijn soms behoorlijk gestoord’., zo schrijft Van Gijlswijk. En vervolgt:
‘De uitspraken van de wethouder hebben voor nogal wat commotie gezorgd en voor veel verontwaardigde reacties, vooral van mensen die ooit op het spreekuur geweest zijn. Zoals een van hen treffend tegen mij zei: “Ik ben twee keer bij B en W geweest vanwege problemen met de woningstichting. Ben ik nou dubbel gestoord in de ogen van Smink?”.
Onder druk van de publieke opinie kwam Smink een dag later met een persverklaring. Volgens hem was het beter geweest zich te beperken tot de constatering dat zich bij het collegespreekuur een aantal bezoekers meldt dat hulp nodig heeft die het college niet kan bieden en waarvoor men beter terecht kan bij hulpverlenende instellingen.
Maar met deze persverklaring kan de kwestie naar de mening van de SP-fractie niet afgedaan zijn, aldus Van Gijlswijk. Het beeld dat bij de mensen is blijven hangen, is dat Smink alleen onder druk zijn woorden genuanceerd heeft en dat hij de bezoekers van het spreekuur niet serieus neemt. ‘
‘Vandaar ons verzoek voor een interpellatie, waarin we vragen aan de orde willen stellen als: beschikt wethouder Smink nog wel over de betrokkenheid bij de inwoners van de stad die wij verwachten van een wethouder in Groningen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van de uitlatingen van de wethouder voor het collegespreekuur? Hoe kunnen die gevolgen geminimaliseerd worden? En: kunnen we het de wethouder en de burgers van de stad nog wel aandoen dat de heer Smink meedraait in het collegespreekuur?’, zo wil Rosita van Gijlswijk woensdagavond graag weten.