nieuws

05 feb 2018, 15:03

Hopelijk gooit Rijksuniversiteit Groningen het internationale kind niet weg met het Chinese badwater (Commentaar)

Hopelijk gooit Rijksuniversiteit Groningen het internationale kind niet weg met het Chinese badwater (Commentaar)

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft vorige week bekend gemaakt geen aanvraag in te dienen voor het ontwikkelen van een soort dependance in China. Er bleef het college van bestuur van de RUG weinig anders over, gezien het gebrek aan draagvlak bij de Universiteitsraad. Maar het is te hopen dat deze terugtrekkende beweging niet het begin van het einde wordt van een op internationalisering gerichte, en ondernemende koers. Daarmee zou het kind met het badwater worden weggegooid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want misschien is de kritiek terecht dat het college van bestuur wat te ver voor de troepen uit marcheerde. Maar gezegd mag ook wel worden dat de internationale koers van de RUG Groningen tot nu toe zeer veel heeft opgeleverd.

 

Zeker: je kunt ook te ver gaan met het invoeren van het Engels als voertaal binnen de Rijksuniversiteit Groningen. En protesterende studenten hadden helemaal gelijk toen ze stelden dat het van de zotte is dat studenten die Nederlandse geschiedenis leren, dat vak in het Engels krijgen aangeboden. Daarin is het streven naar internationalisering inderdaad sterk doorgeschoten. Daar komt bij: in de geschiedenis spelen bronnen in de Nederlandse taal ook een belangrijke rol. Zo is New York tot ontwikkeling gekomen uit Nieuw Amsterdam, en de archieven van die stad zijn in het (oud-) Nederlands. Dan is het wel handig wanneer historici Nederlands kennen. Bovendien geven ze later, mochten ze leraar worden, les in het Nederlands.

 

Bij de Rijksuniversiteit Groningen zal men op zoek moeten naar de juiste weg om enerzijds tegemoet te komen aan de terechte wensen van studenten om op een volwaardige wijze in het Nederlands les te krijgen, en anderzijds om ook aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse studenten. Dat is misschien lastig, maar er zijn aan de universiteit wel meer lastige zaken die door verstandig beleid opgelost kunnen worden.

 

Wat ons betreft zou de Rijksuniversiteit Groningen wel voort moeten gaan met haar internationaal ingestelde koers. In Groningen studeren tienduizenden buitenlandse studenten. Die zorgen voor een stevige economische impuls voor de Groningse winkels en andere bedrijven. Maar ook zorgen ze voor een prettige internationale sfeer in de binnenstad. Groningen ontwikkelt zich een beetje tot het continentale Cambridge. Waar de Engelsen nu kiezen voor een geïsoleerde koers, zou Groningen moeten blijven mikken op een internationale sfeer. Niet als business model, maar omdat de komst van internationale studenten ook voor de stad een verrijking is. Laten we dus zowel de Nederlandse taal hoog houden, als de frisse, internationale koers van het onderwijs in Groningen.