nieuws

14 feb 2017, 15:03

Hoe HR-analytics en big data ziekteverzuim tegen kunnen gaan

Hoe HR-analytics en big data ziekteverzuim tegen kunnen gaan

Data-analyse is dé trend van 2017 op het gebied van Human Resource management. Hierbij wordt gebruik gemaakt van HR-analytics; een methode waarbij bedrijfsgegevens worden gecombineerd met HR-data, zodat men kan zien hoe bedrijfsdoelen het beste kunnen worden omgezet naar personeelsbeleid. Data-analyse wordt veel ingezet bij het terugdringen van ziekteverzuim binnen een organisatie. Er wordt dan gekeken naar de oorzaak van het hoge ziekteverzuim, en vervolgens kijkt men welke maatregelen getroffen kunnen worden om dit tegen te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een bedrijf dat al een aantal jaar bezig is met het toepassen van HR-analytics om het ziekteverzuim te verlagen, is PostNL. Uit hun analyses bleek dat het verzuim lager wordt naar mate de betrokkenheid van medewerkers toeneemt. PostNL is vervolgens op zoek gegaan naar manieren om de betrokkenheid onder de medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door een goede relatie tussen medewerkers en managers te stimuleren. Ook werden oude mythes ontkracht door de toepassing van HR-analytics. Zo werd er altijd gedacht dat het verlagen van de werkdruk een positief effect zou hebben op de gezondheid van oudere werknemers. Niets bleek minder waar te zijn; de gezondheidsklachten bestonden namelijk vooral uit spier- en gewrichtsklachten die voortkwamen uit een verkeerde werkhouding. PostNL heeft toen een pilot opgezet om de werkhouding van werknemers te verbeteren, wat door de werknemers erg gewaardeerd werd.

Ziekteverzuim in de provincie Groningen

Dat dergelijke maatregelen ook bij Groningse bedrijven een positief effect kunnen veroorzaken, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit valt op te maken dat Groningen, maar ook andere landelijke provincies, slechter scoren op het gebied van ziekteverzuim dan Randstadprovincies. Volgens het SCP komt dit door het verschillende aanbod aan banen. Het grotere aanbod van banen in de stedelijke provincies zorgt ervoor dat mensen beter kunnen kiezen welke baan bij hun gezondheid past, wat leidt tot minder verzuim. Ook komt het omdat de landelijke gebieden meer fysieke arbeid hebben, wat sneller leidt tot gezondheidsklachten. In een gebied waar de banen minder divers zijn, is het des te belangrijker dat de werkgever de ideale werkomstandigheden voor zijn werknemers kan realiseren, zodat het ziekteverzuim daalt. HR-analytics speelt hier een grote rol in door aantoonbaar te maken hoe dit verholpen kan worden.

Software voor HR-analytics

Om als organisatie eenvoudig gebruik te kunnen maken van HR-analytics, bieden verschillende bedrijven gespecialiseerde software aan. Zo biedt Talentsoft HR-oplossingen aan waarmee complexe analyses kunnen worden gemaakt om een beter beeld te schetsen van een bepaalde bedrijfssituatie. Dat kan gaan over het verlagen van het ziekteverzuim, maar het kan ook om andere dingen gaan, zoals het vinden van de beste kandidaat voor een bepaalde functie of het beter inzetten van de kennis en ervaring van medewerkers. Door HR-analytics te gebruiken, worden snel verbeterpunten gesignaleerd en kunnen eventuele problemen direct worden aangepakt.