nieuws

13 jan 2002, 00:12

Harry Potter kerkdienst in Haren

De avonturen van tovenaarsleerling Harry Potter hebben een dominee geïnspireerd tot het houden van een Harry Potter-kerkdienst. ,,De film is een goede manier om het bijbelverhaal opnieuw uit te leggen”, zegt dominee J. Ridderbos van de gereformeerde Harense Gorechtkerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ridderbos zal tijdens de dienst aanstaande zondag spreken over de parallellen tussen de Harry Potter-film en bijbelse verhalen. Die zijn talrijk, zegt de dominee. ,,De film begint met een variant op het drie koningen verhaal, er komt ook een sprekende slang in voor en net als de jonge Jezus is Harry Potter een onderdanige jongen.”
De belangrijkste parallel tussen de film en het levensverhaal van Jezus is volgens Ridderbos echter de les dat geen enkel overwinning kosteloos behaalt wordt. ,,Harry Potter houdt aan zijn eerste ontmoeting met het kwaad littekens over die pijn blijven doen. Aan elke overwinning hangt een prijskaartje, dat wil ik de gemeente voorhouden”, zegt Ridderbos.
De dominee heeft voor de dienst een tovenaarshoed geleend en moedigt kinderen aan hun Harry Potter-kleren mee te nemen. Ridderbos vindt de dienst geen pr-stunt om mensen naar de kerk te trekken. ,,Ik probeer integer om te gaan met zowel het filmverhaal als de bijbel. Ik zie Harry Potter als een nieuw verhaal dat ons kan helpen het oude verhaal te begrijpen.” De dominee heeft nog geen negatieve reacties gehad op zijn initiatief, maar vermoedt dat er wel gelovigen zijn die het zullen afkeuren.